• Thông điệp cho năng lượng hiện tại
  Thông điệp chữa lành

  THÔNG ĐIỆP CHO NĂNG LƯỢNG HIỆN TẠI

  Dành cho những người đã đi trên hành trình quay vào trong, tái kết nối là với chính mình…

  Tất cả chúng ta đều đang tiến về phía trước, không ai đang đi lùi cả, cho dù bạn có cảm thấy bị tệ hơn trước, tiêu cực hơn trước, thiếu thốn hơn trước,… thì bạn đều đang đi tới.

  Trừ những người có căn tu hành từ nhỏ và một số trường hợp buộc phải thức tỉnh thì phần lớn mọi người tìm tới tâm linh vì cảm thấy cuộc sống của mình quá khổ. Khổ không phải vì ta khổ thật, mà ta khổ vì ta đồng nhật mình với những suy nghĩ và cảm xúc của ta

  Khi đi vào hành trình này ta từ việc luôn đồng nhất mình với hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, đến việc ta nhận ra mình không phải là suy nghĩ, cảm xúc mà ta đang có, mà ta chỉ là người quan sát và trải nghiệm tất cả những điều đó mà thôi. Giai đoạn này ta nhận thấy được sự phân tách và tách biệt rõ ràng giữa mình và những suy nghĩ cảm xúc tồn tại bên trong mình

  Nhưng đó chưa phải là điểm dừng vì bản chất sâu hơn của vụ trụ này là sự hợp nhất, sự hoà hợp, tất cả là một tổng thể hoàn hảo và không có sự phân biệt. Vì thế cũng không có sự phân biệt giữa mình với những suy nghĩ cảm xúc của mình, không có sự phân biệt giữa bản ngã với đại ngã, tất cả đều là một – là biểu hiện khác nhau của năng lượng nguồn.

  Khi tới giai đoạn này, có thể một số người sẽ cảm thấy mình đang đi lùi, mình đang quay trở lại vạch xuất phát ban đầu. Nhưng không, bạn đang tiến tới, bạn đã đủ nội lực để tiếp nhận và bước lên một level mới của bài học. Bạn cần đi qua giai đoạn khổ vì đồng hoá mình với những suy nghĩ và cảm xúc của mình, đến giai đoạn có được sự bình an và an lạc khi tách rời những suy nghĩ và cảm xúc và trở về vị trí người quan sát. Và giờ đây là giai đoạn học cách hợp nhất để trải nghiệm sự trọn vẹn, đủ đầy khi trở về hợp nhất với nguồn.

  Làm sao để không phân biệt và hợp nhất được tính hai mặt của thế giới nhị nguyên này là bài học cho phần lớn những người đã và đang thực hành tâm linh trong thời gian hiện tại…

The Gratefulness

Đồng hành cùng bạn trên hành trình Phát triển tâm linh. The Gratefulness sẽ là nơi đánh thức và nuôi dưỡng những vẻ đẹp và sức mạnh nội tại bên trong mỗi người, thông qua những chia sẻ gần gũi, đơn giản và dễ áp dụng. Và cũng là nơi để bạn tìm về nguồn năng lượng Bình an – Tự do – Thuần thiết

Nhận thông báo bài viết mới

  Spiritual Coach 1:1

  Nuôi dưỡng và phát triển những giá trị nội tại